Jag erbjuder

Jag erbjuder:

Psykologisk konsultation

Enstaka eller några samtal för att ringa in ditt problem och få uppslag på hur du kan komma vidare och må bättre.


Individuellt utformad psykologisk behandling

Jag är utbildad både i KBT och PDT (läs mer om olika behandlingar på psykologiguiden). Mitt sätt att arbeta på är integrativt, vilket betyder att valet av metod anpassas efter klientens behov och önskemål. För mig är det viktigt att anpassa samtalet och det terapeutiska arbetet efter varje individs unika situation och problematik. Vanliga problem jag arbetar med är kriser, ångest och oro, nedstämdhet och depression samt stressrelaterad problematik. 


Anhörigstöd

När du behöver stöd för att hjälpa någon annan.


Chefscoaching

Till skillnad från psykoterapi handlar coachning inte om behandling utan om hjälp till självhjälp. Du får som chef eller ledare stöd i din fortsatta utveckling utifrån de mål du själv har formulerat. Om du inte har formulerat några mål är det där vi börjar samtalet. 

Coachning bygger på ett aktivt förhållningssätt där jag som coach lyssnar och stöder dig i din fortsatta utveckling. Coachning bygger på att du blir medveten om dina styrkor och använder dig av dem.


Utbildningsinsatser

Avseende psykisk ohälsa enligt önskemål.


Om du själv känner dig orolig över smittspridning eller av andra orsaker inte kan besöka min mottagning, är det självklart möjligt att istället ta samtalet på telefon, Skype eller FaceTime.